Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες.

Νοσήματα - Καρδιακή Ανεπάρκεια στο Σκύλο

Παθογένεια:

  1. ανεπάρκεια του μυοκαρδίου
  2. ανεπάρκεια λόγω υπερφόρτισης όγκου αίματος
  3. ανεπάρκεια λόγω αρτηριακής ή πνευμονικής υπέρτασης
  4. ανεπάρκεια διατασιμότητας του τοιχώματος των κοιλιών.

Αντισταθμιστικοί μηχανισμοί: Είναι οι μηχανισμοί που εμφανίζονται κατά την εγκατάσταση Καρδιακής Ανεπάρκειας :
1. διέγερση του συμπαθητικού
2. διέγερση του συστήματος ρενίνη - αγγειοπιεσίνη - αλδοστερόνη.
Κλινική εικόνα: Αριστερή Χρόνια Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια : εύκολη κόπωση γενικευμένη μυική αδυναμία, λιποθυμικές κρίσεις, ταχύπνοια, δύσπνοια, ξηρός ή υγρός βήχας.
Δεξιά Χρόνια Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια : προοδευτική απώλεια βάρους, ανορεξία, εύκολη κόπωση, ασκίτης, δύσπνοια (υδροθώρακας), υποδόρια οιδήματα, ηπατο-σπληνομεγαλία, διάρροια, υποπρωτεϊναιμία.
Διάγνωση: Από το ιστορικό, την κλινική εικόνα, την ακτινογραφία (καρδιομεγαλία), την υπερηχοτομογραφία.
Αντιμετώπιση: Χρησιμοποιούνται οι εξής ομάδες φαρμάκων κατά περίπτωση :
1. καρδιακές γλυκοσίδες
2. διουρητικά
3. βρογχοδιασταλτικά, αντιβηχικά
4. αγγειοδιασταλτικά
5. β - αποκλειστές
6. αναστολείς διαύλων ασβεστίου.
Δεν είναι εφικτή στην κτηνιατρική πράξη, η αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών γιατί απαιτούνται τεχνητά μέσα με υψηλό κόστος. Επομένως επιλέγονται συντηρητικές φαρμακευτικές αγωγές με σκοπό την παράταση της ζωής του ζώου.