Συνταγογραφούμενα Κτηνιατρικά Προϊόντα

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από τον ΕΟΦ, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως η διαφήμιση κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 83 παρ. 3 της με αρ. 282371/31.05.2006 ΚΥΑ ορίζει πως “απαγορεύεται η διαφήμιση στο ευρύ κοινό των κτηνιατρικών φαρμάκων. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 παρ. 5Α και 6 του Ν.Δ. 96/73, όπως ισχύουν, σύμφωνα και με το άρθρο 94 της παρούσας”


Προϊόντα με Υποχρέωση Συνταγής


Προϋποθέσεις Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων

Η πώληση και διάθεση των Κτηνιατρικών Φαρμάκων, υπόκειται σε νόμους και διατάξεις από την Ελληνική Νομοθεσία. Με βάση αυτούς δεν είναι η δυνατή η πώληση Κτηνιατρικών Φαρμάκων διαδικτυακά διότι αυτό είναι παράνομο και αντιδεοντολογικό.

Η πώληση των Κτηνιατρικών φαρμάκων απαιτεί τη συνταγή Κτηνιάτρου

Στο φυσικό μας κατάστημα είναι δυνατή πώληση και διάθεση Κτηνιατρικών Φαρμάκων εφόσον εκεί υπάρχει η φυσική παρουσία Κτηνιάτρου

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

Συνταγογραφούμενα, Κτηνιατρικά, Προϊόντα